247 Hà Nội: 3 DN tài trợ kinh phí lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng mới nhất

Kinh phí lập quy hoạch do 3 doanh nghiệp: Vingroup; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời – SunGroup và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội tài trợ.

Ban cán sự đảng UBND TP. Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tốt một số nội dung gồm: Phối hợp với đơn vị tư vấn được lựa chọn, kế thừa kết quả nghiên cứu, tiếp tục lập quy hoạch dọc hai bên sông Hồng, đảm bảo phù hợp với Quyết định số 257/QĐ – TTg , ngày 18/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ và Quy hoạch kè hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; khuyến khích và kiểm tra tiến độ nghiên cứu.

Ngoài ra, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương, hội nghề nghiệp liên quan trong quá trình nghiên cứu lập quy hoạch, bảo đảm đồng bộ các phương án quy hoạch đô thị, giao thông, kè, thủy lợi, môi trường, xử lý nước, kinh tế dọc hai bên sông Hồng.

Trong danh mục dự kiến ​​kêu gọi đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) giai đoạn 2016-2020, UBND TP. Hà Nội cũng đang kêu gọi các nhà đầu tư rót vốn vào 2 dự án rất lớn với quy mô hàng tỷ USD ven sông Hồng, đó là: Dự án đường trục ven sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (hữu ngạn) dài 29,08km, tổng mức đầu tư dự kiến ​​29.000 và Dự án đường dọc sông Hồng đoạn từ cầu Thượng Cát đến cầu Thanh Trì (bờ trái) dài 23,6km, tổng mức đầu tư dự kiến ​​22.619 tỷ đồng .