21 Bài giảng Ngữ văn 6 – Bài 118: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ mới nhất


11 trang
minh70
20/10/2021
2300

Download

Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Ngữ văn 6 – Bài 118: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • bai_giang_ngu_van_6_bai_118_chua_loi_ve_chu_ngu_va_vi_ngu.ppt

Nội dung text: Bài giảng Ngữ văn 6 – Bài 118: Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ

  1. MễN NGỮ VĂN LỚP 6 1
  2. KIỂM TRA BÀI CŨ: 1. Thế nào là cõu trần thuật đơn không có từ là ? Trong câu trần thuật đơn không có từ là : – Vị ngữ thờng do động từ hoặc cụm động từ, tính từ hoặc cụm tính từ tạo thành. – Khi vị ngữ biểu thị ý phủ định, nó kết hợp với các từ không, cha. 2
  3. Tiết 118 4
  4. : chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: I → Câu thiếu chủ ngữ a) Qua chuyện Dế Mèn phiêu lu kí, cho thấy Dế Mèn biết phục thiện. VN b) Qua chuyện Dế Mèn phiêu lu kí , em thấy Dế Mèn biết phục thiện. CN VN 5
  5. : chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ I → Câu thiếu chủ ngữ 2. Chữa lại câu viết sai cho đúng 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: – Cách chữa: thêm chủ ngữ vào câu văn a – Sửa: thêm ta, chúng ta, em, tôi, đồng thời bỏ cho – Hoàn chỉnh: HS tự hoàn chỉnh câu văn Các em hãy nêu cách chữa
  6. chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ I → Câu thiếu chủ ngữ 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: a) Thánh Gióng cỡi ngựa sắt, vung roi 2. Chữa lại câu viết sai cho CN VN đúng sắt, xông thẳng vào quân thù. II → Câu thiếu vị ngữ VN b) Hình ảnh Thánh Gióng cỡi ngựa sắt, CN vung roi sắt, xông thẳng vào quân thù. CN c) Bạn Lan, ngời học giỏi nhất lớp 6A. CN d) Bạn Lan là ngời học giỏi nhất lớp 6A. CN VN
  7. : chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ I → Câu thiếu chủ ngữ 2. Chữa lại câu viết sai cho đúng 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: – Cách chữa:thêm vị ngữ vào câu văn b, c 2. Chữa lại câu viết sai cho – Sửa: thêm ở câu đúng (b) làm cho em thêm khâm phụ Thánh II → Câu thiếu vị ngữ Gióng (c) Vì nên em rất khâm phục bạn ấy. 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: – Hoàn chỉnh: HS tự hoàn chỉnh câu văn Các em hãy nêu cách chữa
  8. Cho câu ghép sau và em hãy cho biết các đáp án sau đáp án nào đúng khi chuyển câu ghép thành câu đơn ? Câu văn: Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống A Hổ đực mừng rỡ. Đùa giỡn với con, còn hổ cái thì nằm phục xuống B Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con còn hổ cái. Thì nằm phục xuống Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn với con .Còn hổ cái C thì nằm phục xuống. D Hổ đực mừng rỡ đùa giỡn. Với con còn hổ cái thì nằm phục xuống Ồ ! SaiTiếc rồi quỏ. !
  9. : chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ I → Câu thiếu chủ ngữ 1. Hãy đặt câu hỏi để kiểm tra xem 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: những câu dới đây có thiếu chủ ngữ hoặc vị ngữ không. 2. Chữa lại câu viết sai cho đúng a) Từ hôm đó, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay không làm gì nữa. II → Câu thiếu vị ngữ (Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng) 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ: 2. Chữa lại câu viết sai cho b) Lát sau, hổ đẻ đợc. đúng (Vũ Trinh) III → Luyện tập c) Hơn mời năm sau, bác tiều già rồi chết. (Vũ Trinh)