181 Lâm Đồng khai thác, phát huy các nguồn lực phát triển du lịch nông thôn mới nhất

Ngày 26/5, Sở NN&PTNT Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển du lịch nông thôn giai đoạn 2023-2025 với tổng kinh phí 22,5 tỷ đồng.

Địa bàn Đam Rông (Lâm Đồng) là một trong 62 địa bàn khó khăn nhất của cả nước, ngành sản xuất chủ yếu là nông nghiệp và chăn nuôi. Địa hình dốc, nhiều chỗ bị chia cắt mạnh đã tạo cho vùng đất này nhiều thác nước đẹp, hùng vĩ, là cảnh quan du lịch rất hấp dẫn. Trong ảnh: Con đường gỗ dành cho du khách tản bộ tại Khu du lịch suối nước nóng Daana, khu vực Đam Rông. Ảnh: Chu Quốc Hùng – VIA

Chương trình nhằm sử dụng và phát huy hiệu quả tài nguyên du lịch của địa phương và các tài nguyên liên quan đến tiềm năng, lợi ích về nông nghiệp, làng nghề, văn hóa và môi trường sinh thái của tỉnh, tạo chuyển biến mới trong phát triển du lịch, xây dựng Lâm Đồng an toàn, thân thiện. , nơi hiếu khách và chất lượng. . Đồng thời, tỉnh đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn nhằm tạo sinh kế, việc làm và thu nhập cho người dân nông thôn. Nhờ đó, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng cung ứng dịch vụ.

Theo Chương trình, các địa phương hướng tới hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, chuẩn hóa 1-2 cơ sở du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh, được công nhận là lợi ích về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề và môi trường sinh thái. Tỉnh ưu tiên các vùng nông thôn có nhiều tiềm năng phát triển du lịch như Đà Lạt, Bảo Lộc, Lạc Dương, Lâm Hà.

Tỉnh đặt mục tiêu tạo ra ít nhất 15 sản phẩm du lịch trải nghiệm sản xuất, chế biến một số nông sản đặc trưng, ​​sản phẩm OCOP theo mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, tài nguyên thiên nhiên sẵn có tại các vùng. phát triển và chuẩn hóa các phương hướng, sản phẩm du lịch nông thôn; xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết nông nghiệp, du lịch nông thôn cấp tỉnh; thí điểm ít nhất 5 mô hình phát triển du lịch nông thôn theo loại hình du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Để đạt được mục tiêu trên, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức 8 lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến ​​thức và hành động cho đội ngũ cán bộ quản lý du lịch các cấp; phấn đấu 70% chủ cơ sở kinh doanh du lịch nông thôn được đào tạo về quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được giáo dục, đào tạo và nâng cao trình độ, kỹ năng phục vụ khách du lịch; tại mỗi điểm du lịch có ít nhất một nhân viên thông thạo ngoại ngữ; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ số về điểm du lịch nông thôn trên địa bàn. Kinh phí thực hiện Chương trình được thực hiện từ nguồn ngân sách địa phương theo phân cấp quản lý hiện có; lồng ghép vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho nông thôn, từ huy động xã hội hóa và các nguồn tài trợ hợp pháp khác.

Nguyễn Dũng