171 Dàn bài nghị luận câu nói Tiên học lễ, hậu học văn mới nhất

Bản phác thảo luận có nhãn “Tiên học lễ, văn học hậu học”

Ban quản lý

LIÊN KẾT

TÔI. Câu hỏi

– Nhân dân ta từ bao đời nay luôn coi trọng đạo lý. Điều này cũng đúng trong lĩnh vực giáo dục.

“Hiện nay, ở hầu hết các trường học, mỗi ngày học sinh bước qua cổng trường đều thấy ngay dòng chữ lớn:“ Tiên học lễ, hậu học văn ”.

– Không cụm từ này có nghĩa là gì?

II. Giải pháp mẫu cho

Giải thích câu tục ngữ: “Tiên học lễ, hậu học văn. “

– Trước hết học lễ, sau mới học văn.

– Lễ là cách ứng xử có tinh thần tôn trọng mọi người, tôn trọng cấp trên, cấp dưới trong các mối quan hệ xã hội. Lễ là hình ảnh đạo đức của con người trong xã hội.

Văn học là văn học, những tri thức, kiến ​​thức và kỹ năng giúp con người có được nền giáo dục ngày xưa lẽ ra phải dỗ họ trở thành vua quan giúp nước. Ngày nay, “văn” là kiến ​​thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, những kỹ năng cần thiết được dạy trong nhà trường.

– Học lễ nghi đầu tiên, sau đó là văn chương nghĩa là gì?

– Đạo đức và tác phong là yếu tố cần được hình thành ngay từ đầu đối với giáo dục và đào tạo.

– Đạo đức của người học sinh là cốt yếu và cần thiết nhất, con người cơ bản là cơ sở để lĩnh hội tri thức.

– Tại sao lại “Lễ học Truyện cổ tích, Văn chương đỗ đạt”?

Để tìm hiểu thêm: Bình luận xã hội về câu nói “Cuộc sống là cho đi nơi bạn nhận được chỉ là của bạn”

– Đạo đức và tác phong của học sinh quyết định tinh thần, thái độ học tập, quyết định hiệu quả học tập của học sinh.

– Yếu tố này cũng quyết định việc sử dụng tiềm năng của con người trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu không có “văn”, không có “lễ”, có “trà mà không có công tử” thì tác hại cho xã hội sẽ vô cùng lớn.

– Cần phải làm gì để làm sống lại tinh thần “Tiên học lễ, hậu học văn”?

– Ưu tiên rèn luyện đạo đức, ứng xử, trên cơ sở đó khuyến khích học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ kỹ thuật và kỹ năng thực hành. Tuy nhiên, nói lễ trước rồi mới học văn là nói theo cách của người xưa, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc học lễ, tu nhân tích đức. Hôm nay chúng tôi không chia sẻ, mà tiến hành song song việc giảng dạy đạo đức với việc nghiên cứu văn học, lịch sử và các kiến ​​thức khoa học khác. Hiện nay, việc nghiên cứu lễ giáo được tích hợp vào việc nghiên cứu văn học, “trong nghiên cứu văn học, lễ giáo nhằm hoàn thiện con người nói chung.

III. Kết thúc vấn đề

Chúng ta phải quan tâm đến giáo dục, vì đây là điều kiện để chúng ta trở thành những công dân có ích cho xã hội mai sau.

– Phẩm chất của con người luôn tồn tại “đức” và “tài”, “lễ” và “văn” nên ở phương diện nào cũng không thể thiếu được.

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Để tìm hiểu thêm: Đề bài: Đọc – hiểu chủ đề Sức mạnh của tình yêu thương