159 Giải lý lớp 9 Bài 35: Các tác dụng của dòng điện xoay chiều – Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều mới nhất

Thuyết minh lớp 9 Bài 35: Hiệu ứng xoay chiều – Đo hiệu điện thế và cường độ dòng điện xoay chiều

Bài C1 (trang 95 SGK Vật Lý 9):

Mô tả hiện tượng xảy ra trong mỗi thí nghiệm trong Hình. 35.1 SGK và cho biết hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện xoay chiều có tác dụng nhiệt, quang và từ.

Câu trả lời:

Đèn sợi đốt: tác dụng nhiệt.

Bút thử điện phát quang: hiệu ứng quang học.

Đinh sắt bị hút vào: tác dụng từ tính

Bài C2 (trang 95 SGK Vật Lý 9):

Tiến hành thí nghiệm như trong Hình. 35.2 Hướng dẫn. Điều gì xảy ra khi chúng ta thay đổi chiều của dòng điện? Lặp lại thí nghiệm nhưng đổi nguồn điện một chiều thành nguồn điện xoay chiều 6V Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh từ so với nguồn điện một chiều? Giải thích vì sao?

Câu trả lời:

Trong trường hợp sử dụng dòng điện một chiều, nếu ban đầu cực N của nam châm bị hút thì khi đổi chiều nó sẽ đẩy ngược lại.

Khi có dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây, cực bắc của nam châm lần lượt bị hút và đẩy.

Điều này là do dòng điện xoay chiều.

Bài C3 (trang 96 SGK Vật Lý 9):

Bóng đèn ghi 6V – 3W. Mắc lần lượt vào mạch điện một chiều và xoay chiều có cùng hiệu điện thế 6V. Trường hợp nào thì đèn sáng hơn? Tại sao?

>> Thông tin chi tiết: Giải bài 39 Ngữ văn lớp 9: Tóm tắt chương II: Điện từ học

Câu trả lời:

Cũng như sáng. Vì hiệu điện thế hiệu dụng của dòng điện xoay chiều tương đương với hiệu điện thế của dòng điện một chiều có cùng độ lớn.

Bài C4 (trang 97 SGK Vật Lý 9):

Đặt nam châm điện A có dòng điện xoay chiều trước cuộn dây B kín như hình vẽ. 35,6 SGC. Sau khi đóng khoá K có xuất hiện dòng điện cảm ứng không? Tại sao?

Câu trả lời:

Có. Do dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây của nam châm điện sẽ tạo ra từ trường xoay chiều. Đường sức của từ trường trên qua tiết diện S của cuộn dây B biến đổi. Do đó, trong cuộn dây B xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Có thể bạn sẽ thích

  • Soạn ca khúc tang tóc
  • Thuyết minh về loài thỏ, bài văn mẫu về loài thỏ lớp 9
  • Bài hát khái niệm hóa học
  • Lời giải lớp 9 bài 53: Phân tích ánh sáng trắng
  • Phân tích nhân vật lão Tứ từ đêm qua cho đến sáng hôm sau.
  • Đề thi trắc nghiệm Sinh học 11 (Tiếp theo 1)
  • Trắc nghiệm trắc nghiệm cảm ứng động vật (tiếp theo 1) – Sinh học 11
  • Lịch sử Việt Nam qua thơ – Phần 3
  • Đề thi lý thuyết Ứng dụng sinh sản trong chọn giống – Sinh học 11
  • Đề thi tự luận về các quy luật di truyền và tích hợp các quy luật di truyền (tiếp theo) – Sinh học 11

>> Thông tin chi tiết: Lời giải lớp 9 Bài 9: Sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu dẫn