143 Tóm tắt văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí mới nhất

bài tập viết tóm tắt văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí Đoạn văn ngắn số 9 lớp 14 (khoảng 10 dòng) bao gồm các đoạn tóm tắt văn bản được chọn lọc. Mong rằng tài liệu cuối khóa này sẽ giúp các em nắm được nội dung chính của tác phẩm. Chúng tôi mời bạn để được tư vấn.

Tóm tắt tài liệu Hoàng Lê Nhất Thống Chí

Tóm Tắt Văn Bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Bài 1

Lê Chiu Tong lo sợ uy thế của quân Thái Tống đã sang cầu cứu nhà Thanh. Quân Thanh do Tôn Sĩ Nghị chỉ huy kéo quân vào Thăng Long. Ngô Văn Sở, tướng Tây Sơn, cho quân lui về núi Tam Điệp để bảo toàn lực lượng và báo tin này với quân Nguyễn Huệ. Nghe theo lòng nhân từ của tướng quân Nguyễn Huệ, ông lên ngôi, lấy hiệu là Quang Trung rồi tiến quân vào Nghệ An. Tại Nghệ An, vua tập hợp thêm quân mở cuộc duyệt binh lớn, luyện binh đoàn kết, tiến ra bắc. Đến núi Tam Điệp, ông gặp hai tướng của Lan là Saw và Ngô Thụy Nhiệm để bàn kế sau khi đánh thắng quân Thanh và mở tiệc yến tiệc.

Trước khi hội quân với các tướng vào tối ngày 30, vào Thăng Long vào ngày 7. Địch thủ ở đó chưa kịp đánh đã bị tiêu diệt. Các trinh sát bị bắt sống. Vào nửa đêm ngày thứ 3, Gà trống bắt đầu tấn công đồn Hakhoy, quân địch sợ hãi đầu hàng. Sau đó lại tiếp tục tấn công đồn Ngọc Khôi, quân Thanh không chống đỡ nổi bỏ chạy, sa vào phá Thái Sơn, bị lùa xuống đầm, bị hàng vạn người chôn vùi, giày xéo, giết chết. Trưa cùng ngày, quân của Thái Sơn tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Ngy nghe tin sợ hãi khoác áo giáp bỏ chạy. Vua Lê Chiêu Tông đem hoàng thất rời kinh đô theo đại bại quân Thanh.

Tóm tắt văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Bài 2

Khi hay tin quân Thanh đã vào Thăng Long, Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) liền triệu tập các tướng lĩnh, tâu cáo trời đất với hoàng đế, đồng thời hạ lệnh xuất quân ra bắc. Ông đích thân đi chiêu binh mãi mã. Ngày 30 tháng Chạp tại Tam Điệp, vua mở tiệc khao quân, đến ngày mồng 7 Tết sẽ vào kinh thành Thăng Long.

>> Thêm chi tiết: Soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập

Dưới sự chỉ huy tài giỏi của Quang Chung, quân Thái Sơn tiến như vũ bão, quân địch chạy tán loạn, Tôn Sĩ Ngỗi sợ mất mật, ngựa không kịp đóng yên, người không kịp mặc giáp , họ chạy đến biên giới phía bắc. Vua bù nhìn Lê Chiêu Tông cũng phải bỏ chạy.

Tóm tắt tài liệu Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Bài 3

Lo sợ sự lớn mạnh không ngừng của quân nổi dậy Thái Sung, Lê Chiêu Tông hèn nhát cầu cứu nhà Thanh. Tôn Sĩ Ngy dẫn 20 vạn quân Thanh tiến ra Thăng Long không mất một mũi tên nên rất tự hào. Tôn Sĩ Ngy hứa với Lê Chiêu Tông vào ngày mồng 6 sẽ đánh đuổi quân Thái Sơn.

Các tướng Lân, Sở theo kế Ngô Thì Nhậm rút về Tam Điệp, mặt khác sai Văn Tây Yết vào báo tin cho Bắc Bình vương ở kinh đô Huế. Nguyễn Huệ nghe tin này vô cùng tức giận, lập tức lên ngôi lấy hiệu là Quang Trung. Xuất quân ngày 25, ngày 29 về đến Nghệ An. Tại đây Khuất Trung chiêu binh cứ 3 đinh lấy 1 binh, chẳng bao lâu có được một đội quân tinh nhuệ. Vua chia quân làm 5 đạo, đọc chiếu dụ quân. Ngày 30 tháng Chạp, quân khởi nghĩa ở Tam Điệp khiển trách tướng bại trận nhưng nhà vua không quên động viên, khích lệ nghĩa quân.

Tại Tam Điệp, Quang Trung nhìn thấy vận mệnh đất nước 10 năm sau, thấy được người tài Ngô Thì Nhậm đã giao cho mình trọng trách giảng hòa hai nước như thế nào. Nhà vua cho quân ăn Tết trước, mùng 7 hát bài hò hẹn biển. Rạng sáng mồng 3 Tết quân thất thủ áp sát và tiêu diệt đồn Hà Khôi, mồng 5 Tết tiếp tục tiến công đồn Ngọc Khôi tiến vào Thăng Long mà quân Thanh không hay biết, quân phản loạn đã bị tiêu diệt. đắc thắng.

>> Thêm chi tiết: Phân tích bài thơ Tự Tình.

Nói đến Tôn Sĩ Nghị cùng vua tôi nhà Lê ăn Tết mà không biết đến trận cuồng phong của quân Thái Sơn. Tôn Sĩ Ngạc sợ mất mật ngựa, không kịp đóng yên, khoác áo giáp chạy về phía bắc. Tàn quân chạy theo, phá cầu phao rơi xuống sông Nhị Hà. Vua Lê sợ quá bèn đem Thái hậu và tùy tùng bỏ nơi cướp thuyền của dân, đuổi kịp Tôn Sĩ Ngy mà rơi nước mắt.

Tóm tắt tài liệu Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Bài 4

Nguyễn Huệ nghe tin quân Thanh đã tiến đến Thăng Long, giận lắm, bèn họp bàn với các tướng, quyết định lập tức dẫn quân. Tướng quân yêu cầu Bá Bình Vương lên ngôi để yên dân. Nguyễn Huệ dựng đàn cầm trên núi tế trời đất để lên ngôi Hoàng đế, lấy niên hiệu là Quang Trung.

Ngày 25 tháng Chạp năm Bính Thân, ông hạ lệnh xuất quân.

– Đến Nghệ An, Quang Trung chiêu mộ hơn 10.000 quân mở cuộc duyệt binh. Ở Tam Điệp mở tiệc khao quân, chia làm 5 đạo. Tối ngày 30, anh lập tức lên đường.

– Trên đường ra bắc, bọn do thám Thanh bị bắt sống.

Vào ngày 3 tháng 1 năm Đinh Dậu, đồn trú của Hakhoy bị đánh bại. Mờ sáng ngày 5 ta tấn công đồn Ngọc Khôi. Quân Thanh đại bại. Thái tử Sầm Ngi Đống treo cổ tự tử. Tôn Sĩ Ngạn hoảng sợ cạn mật. Quân Thanh tranh nhau qua cầu chạy thoát, rơi xuống nước nhiều không kể xiết. Vua tôi Lê Shie Tong buộc nhau chạy ra bắc.

Tóm tắt tài liệu Hoàng Lê Nhất Thống Chí – Bài 5

Khi Quang Trung – Nguyễn Huệ lần thứ hai kéo quân ra bắc bắt Vũ Văn Nhậm, lo sợ uy danh Thái Sơn, sau khi Nguyễn Huệ rút về Phú Xuân, vua Lê Chí Tông sợ hãi cầu cứu triều đình Mãn Thanh. Giặc Thanh ồ ạt dừng lại, nhân cơ hội đó muốn thôn tính nước ta làm quận huyện. Nghe vậy, vua Quang Trung vô cùng tức giận, bèn bàn với các tướng, chuẩn bị kế sách tấn công, mở cuộc duyệt binh, đích thân an ủi, thúc giục quân sĩ đoàn kết đánh đuổi giặc ngoại xâm.

>> Thêm chi tiết: Composer: The Roomman’s Resentment (Nỗi Phẫn Nộ Của Huế)

Quang Trung mở tiệc khao quân, chia quân làm 5 đạo, đích thân dẫn quân vào trận, tối ngày 30 lên đường, sang mồng 7 Tết mở tiệc ăn mừng. chiến thắng kinh thành Thăng Long.

Đại quân Thái Sơn tiến đến sông Kiến, quân giặc trấn giữ ở đó bị đánh tan tác, trinh sát quân Thanh bị bắt sống. Nửa đêm mồng 3 Tết Kỷ Dậu (1789), vua Quang Trung đến Hạ Hồi, Thượng Phúc, lặng lẽ bao vây kinh thành. Sau đó, kẻ thù mới phát hiện ra điều đó, chúng sợ hãi và cầu xin điều tốt.

Sáng sớm mùng 5 Tết, quân Thái Sơn xếp đội hình “chữ đầu” tiến sát đồn Ngọc Khôi. Quảng Thành chịu không nổi, bỏ chạy, giẫm đạp nhau mà chết. Tướng giặc Sầm Ngi Đống phải treo cổ tự vẫn. Phía đông kinh thành Thăng Long, vua Quang Trung ngờ quân dồn giặc ở đầm Muk, cho voi giẫm đạp khiến quân giặc hoảng sợ chết như rơm rạ. Trưa cùng ngày, quân của Tài Sung đến kinh thành Thăng Long. Tổng đốc Tôn Sĩ Ngy dự tiệc, nghe tin sợ mất mật. Các tướng chen chúc, giẫm đạp nhau chạy về làng. Vua Lê Chiêu Tông cũng hoảng sợ chạy sang Trung Quốc. Quân Thái Tống đại thắng quân Thanh.

Đây là một bài tập viết tóm tắt văn bản Hoàng Lê Nhất Thống ChíChúc may mắn với bài viết của bạn!

Theo Hocham.com

Có thể bạn sẽ thích

  • CV Hoàng Lê Nhất Thống Chí
  • Viết bài “Hoàng Lê Nhất Thống Chí”.
  • Lược sử Việt Nam
  • Tóm tắt truyện Kiều
  • Tóm tắt Chí Phèo
  • Phân tích bài thơ Vội vàng
  • Phân tích chữ người tử tù
  • Phân tích bài thơ Cảnh một ngày hè.
  • Phân tích nhân vật Chí Phèo
  • Bài viết số 3 lớp 8